• 2004-2012 / Railway Reconstruction Bureau, MOTC / Songshan, Nangang, Xizhi, Wudu, Qidu Railway Station, etc.

    2004-2012 / Railway Reconstruction Bureau, MOTC / Songshan, Nangang, Xizhi, Wudu, Qidu Railway Station, etc.